Bemutatkozás

Gyula Város Egyesített Óvodája

5700 Gyula, Leiningen u 4.

06-66/ 632 - 207

OM 200918

www.gyulaovoda9.eu,

e-mail: gyulaovoda@gmail.com

Intézményvezető: Makráné Gombkötő Zita

Tel: 06/30/229-4408

email: intezmenyvezeto@gyulaovoda.hu

Gyula Város Egyesített Óvodája a jelen szerkezeti struktúrában 2007. július elsejétől működik. A 8 óvoda a város különböző területeinek hagyományait jeleníti meg. A tagintézmények pedagógiai programja alapjaiban azonosak, de külön-külön mindegyik más nevelési területet hangsúlyoz.

 

Nevelésfilozófiánk: elsődlegesnek tekintjük a nyugodt, szeretetteljes légkör megteremtését, melyben a gyermekeket egyéni képességeik, szükségleteik szerint neveljük, fejlesztjük. Pedagógiai programunk az óvodáskor jellemző tevékenységére, a játékra, mozgásra, cselekvésbe ágyazott tanulásra épül. Kiemelt figyelmet kap a rajzolás, festés, mintázás, mese, vers, ének-zene, tánc, a környezet tevékeny megismerése, környezetvédelem, hagyományok ápolása, kommunikáció. A toleranciára, elfogadásra, segítésre nevelés jegyében integráltan ellátjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket.

 

Alapgondolatunk: az óvoda a gyermekek életének rövid, de jelentős szakaszában a családi nevelést segítő, arra épülő, kiegészítő és korrigáló feladatokat lát el. Tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, s ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket. A létrejött integrált egységben a tagintézmények továbbviszik az eddigi egyedi programjukat, ezzel megőrizve szakmai önállóságukat, célkitűzéseiket, feladataikat. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, a közösen meghatározott, mindenki által elfogadott alapelveket, értékeket, amelyek megvalósítását az óvodai nevelés során, az óvodai élet szervezésében érvényesítünk.

Dr. Becseiné Lock Gabriella
Intézményvezető

 

 Ugrás a gallériára!